-

Kantitatif Asbest Analizi (VDI 3866:2017)
SEM-EDXA-PLM-PCM ile asbest analizi 

%  0.001 Asbesti tespit sınırı
Mobil laboratuvar ile asbest analiz ve ölçümü
HSG 248 -NIOSH 9002 -ISO 22262 PLM-ISO 22262 SEM- VDI 3866:2017 SEM metodu ile analiz yapabilen
tek laboratuvar.

Asbest Envanter Raporu , Asbest Analizi ve Ölçümü 

Malzeme bilimi, maddenin çeşitli özelliklerini ve bunların bilim ve mühendislikteki uygulamalarını içeren disiplinler arası bir alandır. Malzemeleri analiz etmek ve özelliklerini kullanmak bu alandaki en büyük zorluklardan biridir ve materyalleri anlamakla birlikte temelde istenen özelliklere sahip yeni malzemeler yaratılabilir.

Malzeme Analizi SEM EDXA

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) insan sağlığına ve çevreye zarar verme riski bulunan tüm tehlikeli maddelerin (ilgili IMO ve EU kurallarında tanımlanan asbest, PCB, TBT vb. zararlı maddeler) bir gemideki yerini, türünü ve miktarını belirten dokümandır.

Inventory Hazardous Materials IHM

Akustik Rapor ve Akustik Proje
Bina gürültü yönetmeliği yayımlandı. Akustik projesi olmayan projelere ruhsat verilmeyecek. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme yeni yapılacak inşaatlarla tadilat yapılacak inşaatları kapsayacak. "Akustik proje" bina akustiği uzmanlarıtarafından düzenlenecek.

Bina Akustik Rapor & Mimari Akustik  Proje

ASBEST KONUSUNDA LABORATUVAR,SÖKÜM,DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ (Tüm Türkiye'de Hizmetinizdeyiz )

 • Agt Vonka Laboratuvarı, Asbest Tür Analizi  ve Asbest Lif Sayımı konusunda TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 • Agt Vonka Laboratuvarı, Asbest Tür Analizi  kapsamında İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş ilk laboratuvardır.

 • Agt Vonka Laboratuvarı, Asbest ve diğer Lifsi tozların  Sayımı (Ortam ve Kişisel Maruziyet ölçümleri)  kapsamında İSGÜM tarafından ilk yetkilendirilmiş laboratuvardır.

 • SEM ,EDX,PLM ve PCM ile Asbest Tür Analizi yapabilen ilk ve tek laboratuvar.

 • İstanbul,Bursa,Tekirdağ,İzmir,Kocaeli,Antalya illerindeki Bina yıkımlarında istenilen Asbest Envanter Raporu aynı gün içerisinde hazırlanır.

 • Katı materyallerde Akredite Asbest analizi.

 • Toprakta Asbest Tür analizi.

 • PCM ile Akredite Havadaki Asbest Lif Sayımı

 • Asbestli malzemelerden arındırma, Asbest söküm işlemleri.

 • Akreditasyon belgemize buradan ulaşabilirsiniz.

 • Asbest Söküm Uzmanlarımızın belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Asbest Tür Analizi Yeterlilik test sonuçlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 • Toprakta Asbest Analizi Yeterlilik test sonuçlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 • Asbest Lif Sayımı Yeterlilik test sonıuçlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 • Asbest sunum ve Kataloğumuzu buradan indirebilirsiniz.

 • Asbest El Kitabı buradan indirebilirsiniz.