Küf & Maya Sayımı

Küf ve mayaların tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kuru kromojenik hazır besiyeridir. İçeriğinde çoğu maya için mavi renk oluşturan kromojenik enzim substratı X-Phos bulunmaktadır. Kromojenik substratlar / redox indikatörleri sayesinde mikroorganizmalar spesifik renklerde gelişim gösterir ve koloni sayımı çok net bir şekilde yapılır. Ekim standardizasyonu sağlayarak personel hatasını minimuma indirir. Üretimin her aşamasında ve ortam analizlerinde kullanıma uygundur.

Üreme referans rengi: Mayalar: Mavi / Küfler: Karakteristik renkte pamuksu yapıda      
İnkübasyon sıcaklığı ve süresi: 25–30°C / 3–7 gün
Raf ömrü: 12-18 ay / 5-30°C’de

Uluslararası Onay Belgeleri
AOAC, Mikroval, Nordval, ISO 21527-1:2008

    Hasanpaşa Mah.Uzunçayır Cad.No:41 Yapı İş Merkezi C2 Blk.K:3 D:29 Kadıköy İstanbul