E.coli & Koliform Sayımı

E.coli ve koliform grubu bakterilerin tanımlanabilmesi için kullanıma hazır halde bulunan kromojenik hazır besiyeridir. İçeriğinde koliforma kırmızı renk ve E.coli’ye mavi renk veren 2 çeşit kromojenik enzim substratı (Magenta-GAL ve X-GLUC) bulunmaktadır. Kromojenik substratlar / redox indikatörleri sayesinde mikroorganizmalar spesifik renklerde gelişim gösterir ve koloni sayımı çok net bir şekilde yapılır. Ekim standardizasyonu sağlayarak personel hatasını minimuma indirir. Üretimin her aşamasında ve ortam analizlerinde kullanıma uygundur.

Üreme referans rengi: E.coli: Mavi (X-Gluc) / Koliform: Bordo (Magenta-Gal)      
İnkübasyon sıcaklığı ve süresi: 35-37°C, 24 saat
Raf ömrü: 12-18 ay / 5-30°C’de

Uluslararası Onay Belgeleri
AOAC, Mikroval, Nordval, ISO 4832-2006

    Hasanpaşa Mah.Uzunçayır Cad.No:41 Yapı İş Merkezi C2 Blk.K:3 D:29 Kadıköy İstanbul