20180614_152604_düzenlendi_düzenlendi_ed

Asbest İç Ortam Hava Testi ile, bina çalışmalarından sonra evinizin havasında asbest lifleri olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz. Sadece laboratuarımıza bir toz örneği gönderin ve hızlı sonuç elde edin.

ISO 16000-VDI3866-ISO22262

SEM

İÇ MEKAN HAVASINDA ASBEST TESTİ-KONTAK

YIKIM VE İNŞAAT ÖNCESİ

KATI VE HAVA ÖRNEĞİ

Pudra ,kozmetik ürünler ,boya, dolgu macunu, sıva ve harç gibi tüm özel malzemelerin analizi. Ek olarak, malzeme insan yapımı mineral lifler için% 0.001'lik bir tespit limitine kadar test edilmektedir.

ISO 16000-VDI3866-ISO22262-EPA

SEM

ÖZEL MATERYALLERDE ASBEST TESTİ

İNŞAAT ÖNCESİ İDEAL

% 0.001
Tespit Limiti

Deniz ve göllerdeki sedimentlerde özellikle çakıl formunda olanlarda asbest analizi XRD ve SEM ile yapılabilmektedir.XRD ile %1 SEM ile %0,01 hassasiyetle tanımlanabilmektedir.

VDI 3866

SEM

SEDİMENTTE ASBEST ANALİZİ

BELEDİYELER ÖZEL SEKTÖR

% 0.001

Tespit Limiti

Mobil Asbest Laboratuvarı
Türkiye'nin ilk ve tek  mobil asbest laboratuvarı ASBEST tür analizi ve lif sayımı  sahada anında ....

HSG-VDI

PCM-SEM

MOBİL ASBEST LABORATUVAR

SÖKÜM SIRASINDA VE SONUNDA

% 0.001

Tespit Limiti

Asbest İç Ortam Hava Testi ile, bina çalışmalarından sonra evinizin havasında asbest lifleri olup olmadığını kolayca belirleyebilirsiniz. Sadece laboratuarımıza bir toz örneği gönderin ve hızlı sonuç elde edin.

ISO 16000-VDI3866-ISO22262

SEM

İÇ MEKAN HAVASINDA ASBEST TESTİ-KONTAK

YENİLEME VE İNŞAAT SONRASI

YÜZEYDEKİ TOZ  ÖRNEĞİ

İçme suyu,baraj suyu, nehir suyu ve atık sularda asbest analizi

EPA 100.2

SEM

İÇME SUYUNDA VE ATIK SUDA ASBEST TESTİ

BELEDİYELER ÖZEL SEKTÖR

LT DE 7 Lif/Lt

Tespit Limiti

Kişilerin maruz kaldığı asbest liflerinin ve Ortam havasında bulunan asbest liflerinin konsantrasyonunun hesaplanmasıdır.PCM ve SEM mikroskopları ile sayımlar yapılır.
HSG248 A1 -NIOSH 7400 -VDI 3492 ile asbest ölçümü yapabilen tek laboratuvar

HSG-VDI

PCM-SEM

HAVADA ASBEST  ÖLÇÜMÜ

BELEDİYELER ÖZEL SEKTÖR

% 0.001

Tespit Limiti

....

HSG-VDI

PCM-SEM

ASBEST SÖKÜM DANIŞMANLIK

SÖKÜM SIRASINDA VE SONUNDA

% 0.001

Tespit Limiti

Asbest için yalıtım levhası, atermit,beton, sıva , boya,izolasyon ,marley ,linolyum ve çimento gibi malzemeleri test edilir.Bina veya tadilat işi yapmadan önce  önerilir.

ISO 22262-VDI3866-HSG 248-NIOSH9002

SEM-PLM

KATI MATERYALLERDE ASBEST TESTİ

İNŞAAT ÖNCESİ İDEAL

% 0.1-%1
Tespit Limiti

Doğal toprak ve kayaçlarda , ve söküm sonrası asbest kontaminasyonları belirlemek için ideal bir analizdir. 

ASTM

SEM

TOPRAKTA VE KAYAÇTA ASBEST TESİ

BELEDİYELER ÖZEL SEKTÖR

% 0.001

Tespit Limiti

Vonka en son teknolojik ürünlerle asbest muayene işlemlerini gerçekleştirmektedir.

HSG-VDI

PCM-SEM

ASBEST DENETİM MUAYENE

SÖKÜM SIRASINDA VE SONUNDA

% 0.001

Tespit Limiti

Asbest Analizinde Kullandığımız  Cihazlar ve Metotlar

HSG 248 A2 PLM tespit aralığı (%1-%100)

NIOSH 9002 PLM tespit aralığı (%1-%100)

ISO 22262 PLM  tespit aralığı (%1-%100)
ISO 22262 SEM EDXA tespit aralığı  (%0.01-%100)

VDI 3866 PART 5 SEM EDXA tespit aralığı(%1-%100)

Asbest Tür Analizi
1-PLM (Polarize Light Microscopy)

Asbest lifleri aşağıda belirtilen özellikler kullanılarak tanımlanmaktadır;

  • Morfoloji (görünüm)

  • Optik özellikler (uzama,sönme,çift kırma vb.)

  • Kırılma indisi (refractive index)

Bir materyalde asbest varlığının doğrulanması genellikle PLM kullanılarak yapılmaktadır. Asbest mineralleri mikroskop altındaki görünüşleri ile tanımlanmaktadır. Asbest lifleri demetler oluşturmaktadır ve tek lifler uç kısımarında spesifik özellikler gösterirler.  Lifler kristal yapıda olmalıdır ve asbest minerallerinin optik özellikleri ile uyumlu bir görünüşe sahip olmalıdır.

Asbest mineralleri karakteristik kırılma indislerine sahiptirler. Liflerin iyi tanımlanmış indis eşleştirici sıvılara batırılması, farklı asbest türlerinin ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

2-PCM (Phase Contrast Microscopy)

Asbest lifleri aşağıda belirtilen özellikler kullanılarak tanımlanmaktadır;

  • Morfoloji (görünüm)

  • Kırılma indisi (refractive index)

3-SEM (Scanning Electron Microscope-Taramalı Elektron Mikroskobu) ve EDXA

Taramalı Elektron Mikroskobu hava ve toz numunelerindeki asbest analizleri için kullanılmaktadır. Asbest lifleri aşağıda belirtilen özelliklere göre tanımlanmaktadır;

  • elementel durum

  • Morfoloji (görünüm)

SEM ile, ışık mikroskobunda tespit edilemeyen çok ince liflere de tespit edilebilmektedir.

Toz numunelerindeki asbest analizleri genellikle asbest söküm işlemi sırasında asbestin dağılımının/yayılının değerlendirilmesi için gerçekleştirilmektedir.Bantla alınan numunedeki asbest liflerini kolaylıkla analiz ediliebilir.

Aynı şekilde, söküm işlemi sonrasında havadaki asbest konsantrasyonu analizi, tehlikeli liflerin çevreye yayılmadığını belirlemek için yapılmaktadır.Numunelerin kaplanması ve işletme maliyeti yüksektir.

PLM (Polarize ışık mikroskop) tekniği

1-İşletme maliyeti düşüktür.
2-Numune hazırlık süreci kısadır.
3-Analistin tecrübesine bağlıdır.Analist kesinlikle çok iyi eğitim almış olmalıdır.Analistin deney yapabilmeye başlama süreci min 2 yıldır.Kişiye bağlı olması bu yöntemin en büyük başarısızlığıdır.
4-Çok küçük asbest liflerini göremez
5-Yanılma payı çok fazladır.

6-Kullanılan referans malzemeler yurtdışından tedarik edilmektedir.

SEM (Taramalı elektron mikroskop) tekniği

1-İşletme maliyeti çok yüksektir.
2-Numune hazırlık süreci uzundur.
3-Analistin tecrübesine bağlıdır.Kısa bir eğitimle analist analiz yapacak seviyeye gelir.
4-Çok küçük asbest liflerini görebilirsiniz.
5-Yanılma payı çok azdır.

6-Elementel analiz yapabilir.Olabildiğince güvenlidir.

Tüm dünyadaki asbest laboratuvarlarının girmek zorunda olduğu yeterlilik testlerinden biri olan ve hsl tarafından düzenlenen

AIMS R65-R66-R67 Test Sonuçları aşağıdadır.

https://www.hsl.gov.uk/proficiency-testing-schemes/aims
Laboratuvarımız başarıyla bu testleri geçip Kategorisi:”Good” olarak sınıflandırılan Türkiye’deki ilk ve tek laboratuvardır.

Hasanpaşa Mah.Uzunçayır Cad.No:41 Yapı İş Merkezi C2 Blk.K:3 D:29 Kadıköy İstanbul